Adopsjonsfaglig Utvalg, som er et samarbeidsutvalg bestående av ansatte fra de tre adopsjonsorganisasjonene i Norge,  har oppdatert temahefte « Adopterte barn og språk» denne høsten.  
Dette heftet ble utgitt for første gang i 2007. Forfatter av hefte er førstemanuensis em. og logoped Anne Lise Rygvold.

Vi håper dette heftet kan komme til nytte!

Dere finner hefte her,  og dere er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med kontoret om dere ønsker å få tilsendt heftet i posten.