Engangsstøtten ved adopsjon er fra 1. januar 2019 økt til kr. 96 883,- per barn. 
Denne støtten blir utbetalt når familiene har kommet hjem til Norge, og adopsjonen er registrert hos Bufdir. 

Denne endringen fører til at totalkostnadene for en adopsjon gjennom InorAdopt nå er lavere enn i 2018, ettersom adopsjonsgebyrene våre er uendret.