Giro for medlemskontingent 2015 ble sendt ut via post på fredag.
Vi beklager at det dessverre er lagt inn feil kontonummer på giroen.
Riktig kontonummer er 3144 05 01667 og vi ber om at dette brukes ved innbetaling.