Engangsstøtte er en økonomisk ytelse som gis til adoptivforeldre etter at barnet har kommet til Norge.

I budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene ble det sist høst foreslått at Engangsstøtten ved utenlands adopsjon  i 2015 skulle øke til 1G i Folketrygden.
Vi kan i dag bekrefte at forslaget gikk igjennom. Engangsstøtten er derfor endret fra kr. 48.470 til kr. 88.370 og vil gjelde alle som fullfører sine adopsjoner fra 1.1.2015.

Adopsjonsforeningene har jobbet for at Engangsstøtten skal knyttes til Folketrygdens grunnbeløp (1G) i over 12 år og er glade for at kravet endelig innfris.