InorAdopt har den store glede av å informere at vi har opprettet samarbeid med enda en adopsjonsorganisasjon i Taiwan! Ventetid for tildeling forventes å være under 1 år. 

For ett år siden startet vi opp samarbeidet med Christian Salvation Service. Vi er svært fornøyd med dette samarbeidet og venter på første tildeling gjennom denne organisasjonen.

InorAdopt har imidlertid sett behov for å også utvikle samarbeid med en organisasjon som stiller andre krav til adoptivsøkere. Det er derfor svært hyggelig å ha fått godkjenning fra norske myndigheter for samarbeid med Child Welfare League Foundation, CWLF.

CWLF er den organisasjonen i Taiwan som har arbeidet lengst med internasjonal adopsjon. Deres motto er: A better world for children! Organisasjonen er non-profit og har et svært godt rennommé. CWLF arbeider for å fremme barns rettigheter og hjelpe vanskeligstilte barn i Taiwan.

InorAdopt ønsker å ta imot pilotfamilier for adopsjon gjennom CWLF. 

Kravene for adopsjon via organisasjonen er som følger:
• Minimum tre års ekteskap.
• Adopsjonsforberedende kurs.
• Begge søkere må være norske statsborgere.
Søkerne må ha godkjenning for å adoptere barn i aldersgruppen 0 – 5 år. CWLF har også behov for søkere som ønsker å adoptere eldre barn. Man må være åpen for at barna kan ha helseutfordringer eller komme fra familier med belastet bakgrunn. Det er også behov for familier som ønsker å adoptere søsken.

Ta kontakt for mer informasjon med en av våre saksbehandlere:

Anita Frydenlund Austdal tlf. 38 10 59 54

Kristin Ugland Damsgaard tlf. 38 10 59 58