Joachim Haarklou er en psykologspesialist som har stor erfaring i forhold til adopsjon og tilknytningsvansker. Hvert år holder han kurs som er rettet både mot foreldre og fagfolk. Her er en oversikt over høstens kurs: 


15.10.2018 Del 1: Tilknytningsforstyrrelse

16.10.2018 Del 2: Tilknytningsterapi 1

19.11.2018 Del 3: Tilknytningstrening

20.11.2018 Del 4: Tilknytningstiltak i familien

Kursene går i Oslo på Scandic Oslo City, Europarådets plass fra 09.00 til 16.00

Alle kurs gis med forståelsesgaranti: Alle skal skjønne alt!

Jeg er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori. Dermed står jeg for en overgang:   Fra atferdsteori til tilknytningsteori og fra atferdsterapi til tilknytningsterapi. Dvs. fra atferdsregulering til trygg tilknytning; fra fokus på atferd til fokus på person; fra ”du er flink” til ”du er god”; fra oppdragelse til kjærlighet;   fra straff og fratakelse av goder, til ”kom til meg når livet blir vanskelig”; dvs. fra ”time-out” til ”time-in”! Hos meg skal barnet ikke oppdras, men elskes, dvs. trygg tilknytning skal fremmes.

Priser i 2018 som tidligere kr. 1700.- per kursdag, inkl. hefte med kopi av overhead, kursbevis, lunsj og pauseservering.


Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjema 

Les mer om kursene her.