InorAdopt har for tiden god kapasitet på 72 timersprogrammet på Kina, og ønsker nye søkere. Søkere som er registrert i andre av våre samarbeidsland kan også være aktuelle for dette programmet.

Ta kontakt med saksbehandler Bente Sæth Berntsen på 38 10 59 53 eller Kristin Ugland Damsgaard på 38 10 59 58 for mer informasjon.